Nesselwang ApS, ViborgNesselwang ApS, ViborgNesselwang ApS, Viborg
revisorer, erhverv, Viborg, JyllandNesselwang ApS, Viborg
Tilbage til forside

Kontakt os

Alle ydelser er baseret på det aktuelle timeforbrug på den enkelte kunde. Ved vor udfakturering vises det anvendte timeforbrug på de enkelte delelementer i den løste opgave.

Det er vort princip, at etablere et samarbejdsforhold med vore kunder således, at vor timeforbrug minimeres, men at der altid opnås den optimale løsning på de stillede enkeltopgaver.

Efter ønske fra vore kunder kan vi afgive en prisgaranti på størrelsen af revisoromkostningerne. Garantien gives typisk for et år af gangen.

Prisgarantien er defineret som det beløb som kunden maksimalt skal betale. Hvilket igen betyder, at hvis den oprindelige opgave medfører et mindre timeforbrug, vil kundens totalomkostning blive tilsva- rende mindre end den afgivne prisgaranti. Hvis timeforbruget på den anden side bliver større end pris- garantien - er det vort problem.

Løbende opgaver der ikke er omfattet af vor prisgaranti afregnes efter vore normale timepriser.

revision, Viborg, Jylland, Nesselwang ApS
revisorer, Viborg, Jylland, Nesselwang ApS revisorer, Viborg, Jylland, Nesselwang ApS revisorer, Viborg, Jylland, Nesselwang ApS revisorer, Viborg, Jylland, Nesselwang ApS
Design by WebDesignPro.dk