Nesselwang ApS, ViborgNesselwang ApS, ViborgNesselwang ApS, Viborg
revisorer, erhverv, Viborg, JyllandNesselwang ApS, Viborg
Tilbage til forside

Kontakt os


Vi er et mindre revisionsfirma der tilbyder de for et revisionskontor normale ydelser - bogføring, regn- skabsmæssig assistance - budgetter - rådgivning samt alle former for økonomisk assistance.

Vi anser det for væsentligt, at hver enkelt af vore kunder behandles individuelt samt, at den menne- skelige kontakt er højt prioriteret under vort samarbejde med vore kunder.

Det vigtigste er menneskerne bag tallene.

Det er vores strategi at skabe merværdier og gode oplevelser for kunderne gennem vort arbejde.

Firmaet har som mål at udføre ydelserne på et højt fagligt og etisk niveau.

Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for det velkvalificerede personale - bygget op på det fælles værdigrundlag: at skabe merværdi for vore kunder.


Vore kunder omfatter alle brancher og er organiseret som personligt ejede virksomheder, interessent- skaber, anpartsselskaber, aktieselskaber m.v..

revision, Viborg, Jylland, Nesselwang ApS
revisorer, Viborg, Jylland, Nesselwang ApS revisorer, Viborg, Jylland, Nesselwang ApS revisorer, Viborg, Jylland, Nesselwang ApS revisorer, Viborg, Jylland, Nesselwang ApS
Design by WebDesignPro.dk